"Bol Jaikara Bol Mere Shri Guru Maharaj Ki Jai.. Bolo Shri Nangli Niwasi Bhagwan Ki Jai.. Shri Paramhans Dayal Ji Maharaj Ji Ki Jai.. Bolo Shri Nijatam Bhagwan Ki Jai.. Shri Sar Bhagwan Ki Jai..!!".
 
  UPCOMING EVENTS     News & Updates
  • Vishesh Satsang (Kandwal, H.P) on 15th February’2018.

.

  • Vishesh Satsang (Pathankot, Punjab) on 16th February’2018.

.

  • Vishesh Maasik Satsang (Bagyal Mor, Kathua Aashram) on 18th February’2018.

.

  • Vishesh Maasik Satsang (Tibber Aashram) on 20th February’2018.

.

  • Vishesh Maasik Satsang (Jalandhar Aashram) on 25th February’2018.

.

  • Faagun Poornima & Holi Mahotsav (Shri Nangli Sahib) on 1st March’2018.

.

  • Shri Nijatam Satsang Samellan (Jalandhar Aashram) on 2-3-4th March’2018.

.

  • Bhakti Gyan Vairaag Samellan (Tibber Aashram) on 9-10-11th March’2018.

.

  • Vishesh Maasik Satsang (Bagyal Mor,Kathua) on 12th March’2018.

.

  • Vishesh Satsang (Kothi Pandita Di, Pathankot) on 13th March’2018.

.

  • Chaitra Sankranti (All Aashrams) on 14th March’2018.

.

  • Nav Varsh Vikarami Samwat 2075 (All Aashrams) on 18th March’2018.

.

  • Shri Ram Navmi Adwait Jayanti Samaroh (Delhi Aashram) on 23-24-25th March’2018.

.

  • Vaarshik Satsang Samellan (Moti Bagh, Delhi) on 27th March’2018.

.

  • Chaitra Poornima, Shri Gurusharan Jayanti (All Aashrams) on 31st March’2018.

.

  • ShrI Guru Maharaji Ka Bada Bhandara (Shri Nangli Sahib) on 1-2nd April’2018.

  • Vishesh Satsang (Kandwal, H.P) on 15th February’2018.

.

  • Vishesh Satsang (Pathankot, Punjab) on 16th February’2018.

.

  • Vishesh Maasik Satsang (Bagyal Mor, Kathua Aashram) on 18th February’2018.

.

  • Vishesh Maasik Satsang (Tibber Aashram) on 20th February’2018.

.

  • Vishesh Maasik Satsang (Jalandhar Aashram) on 25th February’2018.

.

  • Faagun Poornima & Holi Mahotsav (Shri Nangli Sahib) on 1st March’2018.

.

  • Shri Nijatam Satsang Samellan (Jalandhar Aashram) on 2-3-4th March’2018.

.

  • Bhakti Gyan Vairaag Samellan (Tibber Aashram) on 9-10-11th March’2018.

.

  • Vishesh Maasik Satsang (Bagyal Mor,Kathua) on 12th March’2018.

.

  • Vishesh Satsang (Kothi Pandita Di, Pathankot) on 13th March’2018.

.

  • Chaitra Sankranti (All Aashrams) on 14th March’2018.

.

  • Nav Varsh Vikarami Samwat 2075 (All Aashrams) on 18th March’2018.

.

  • Shri Ram Navmi Adwait Jayanti Samaroh (Delhi Aashram) on 23-24-25th March’2018.

.

  • Vaarshik Satsang Samellan (Moti Bagh, Delhi) on 27th March’2018.

.

  • Chaitra Poornima, Shri Gurusharan Jayanti (All Aashrams) on 31st March’2018.

.

  • ShrI Guru Maharaji Ka Bada Bhandara (Shri Nangli Sahib) on 1-2nd April’2018.

 
  Picture Gallery
 
Website powered by: Web Sanchaar Solutions www.WebSanchaar.com