"Bol Jaikara Bol Mere Shri Guru Maharaj Ki Jai.. Bolo Shri Nangli Niwasi Bhagwan Ki Jai.. Shri Paramhans Dayal Ji Maharaj Ji Ki Jai.. Bolo Shri Nijatam Bhagwan Ki Jai.. Shri Sar Bhagwan Ki Jai..!!".
 
  UPCOMING EVENTS     News & Updates
 • Vishesh Satsang (Delhi Aashram) on 17th December’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Mathura) on 19th December’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Agra) on 20th December’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Gwalior) on 21st December’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Jhansi) on 21st December’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Tikamgarh, M.P) from 22nd to 28th December’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Kanpur Aashram) on 31st December’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Lucknow) on 2nd January’2018.

.

 • Paush Poornima (Shri Nangli Sahib) on 12th January’2018.

.

 • Vishesh Satsang (Bevar Aashram) on 7th January’2018.

.
 • Lohri parv (All Aashrams) on 13th January’2018.

.

 • Makar Sankranti (All Aashrams) on 14th January’2018.

.

 • Smriti Diwas Sant Dhyanshabdanand Ji (Sarla Baiji) at Jalandhar Aashram on 14th January’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Tibber Aashram) on 16th January’2018.

.

 • Vishesh Satsang (Village Kiriya, Pathankot) on 17th January’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Bagyal Mor, Kathua Aashram) on 18th January’2018.

.

 • Vishesh Satsang (Kalka, Haryana) on 19th January’2018.

.

 • Shri Swarup Jayanti, Basant Mahotsav (Shri Nangli Sahib) on 21st & 22nd January’2018.

.

 • Smriti Diwas Sant Yogsharanand (Yog Baiji) at Shri Nangli Sahib on 26th January’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang & Basant Celebrations (Delhi Aashram) on 28th January’2018.

.

 • Maagh Poornima (Shri Nangli Sahib) on 31st January’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Kanpur Aashram) on 4th February’2018.

.

 • Vishesh Satsang & Basant Celebrations (Lucknow, U.P) on 5th February’2018.

.

 • Shri Swarup Jayanti Satsang (Morinda, Punjab) on 8th February’2018.

.

 • Shri Swarup Jayanti Satsang (Khanna, Punjab) on 9th February’2018.

.

 • Shri Swarup Jayanti Satsang (Ludhiana, Punjab) on 10th February’2018.

.

 • Shri Swarup Jayanti Vishesh Satsang (Jalandhar Aashram) on 11th February’2018.

.

 • Faagun Sankranti (All Aashrams) on 12th February’2018.

.

 • Vishesh Satsang (Kandwal, H.P) on 15th February’2018.

.

 • Vishesh Satsang (Pathankot, Punjab) on 16th February’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Bagyal Mor, Kathua Aashram) on 18th February’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Tibber Aashram) on 20th February’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Jalandhar Aashram) on 25th February’2018.

.

 • Faagun Poornima & Holi Mahotsav (Shri Nangli Sahib) on 1st March’2018.

.

 • Shri Nijatam Satsang Samellan (Jalandhar Aashram) on 2-3-4th March’2018.

 • Vishesh Satsang (Delhi Aashram) on 17th December’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Mathura) on 19th December’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Agra) on 20th December’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Gwalior) on 21st December’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Jhansi) on 21st December’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Tikamgarh, M.P) from 22nd to 28th December’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Kanpur Aashram) on 31st December’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Lucknow) on 2nd January’2018.

.

 • Paush Poornima (Shri Nangli Sahib) on 12th January’2018.

.

 • Vishesh Satsang (Bevar Aashram) on 7th January’2018.

.
 • Lohri parv (All Aashrams) on 13th January’2018.

.

 • Makar Sankranti (All Aashrams) on 14th January’2018.

.

 • Smriti Diwas Sant Dhyanshabdanand Ji (Sarla Baiji) at Jalandhar Aashram on 14th January’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Tibber Aashram) on 16th January’2018.

.

 • Vishesh Satsang (Village Kiriya, Pathankot) on 17th January’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Bagyal Mor, Kathua Aashram) on 18th January’2018.

.

 • Vishesh Satsang (Kalka, Haryana) on 19th January’2018.

.

 • Shri Swarup Jayanti, Basant Mahotsav (Shri Nangli Sahib) on 21st & 22nd January’2018.

.

 • Smriti Diwas Sant Yogsharanand (Yog Baiji) at Shri Nangli Sahib on 26th January’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang & Basant Celebrations (Delhi Aashram) on 28th January’2018.

.

 • Maagh Poornima (Shri Nangli Sahib) on 31st January’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Kanpur Aashram) on 4th February’2018.

.

 • Vishesh Satsang & Basant Celebrations (Lucknow, U.P) on 5th February’2018.

.

 • Shri Swarup Jayanti Satsang (Morinda, Punjab) on 8th February’2018.

.

 • Shri Swarup Jayanti Satsang (Khanna, Punjab) on 9th February’2018.

.

 • Shri Swarup Jayanti Satsang (Ludhiana, Punjab) on 10th February’2018.

.

 • Shri Swarup Jayanti Vishesh Satsang (Jalandhar Aashram) on 11th February’2018.

.

 • Faagun Sankranti (All Aashrams) on 12th February’2018.

.

 • Vishesh Satsang (Kandwal, H.P) on 15th February’2018.

.

 • Vishesh Satsang (Pathankot, Punjab) on 16th February’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Bagyal Mor, Kathua Aashram) on 18th February’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Tibber Aashram) on 20th February’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Jalandhar Aashram) on 25th February’2018.

.

 • Faagun Poornima & Holi Mahotsav (Shri Nangli Sahib) on 1st March’2018.

.

 • Shri Nijatam Satsang Samellan (Jalandhar Aashram) on 2-3-4th March’2018.

 
  Picture Gallery
 
Website powered by: Web Sanchaar Solutions www.WebSanchaar.com