"Bol Jaikara Bol Mere Shri Guru Maharaj Ki Jai.. Bolo Shri Nangli Niwasi Bhagwan Ki Jai.. Shri Paramhans Dayal Ji Maharaj Ji Ki Jai.. Bolo Shri Nijatam Bhagwan Ki Jai.. Shri Sar Bhagwan Ki Jai..!!".
 
  UPCOMING EVENTS     News & Updates

 • Paush Poornima (Shri Nangli Sahib) on 12th January’2017.

.

 • Lohri parv (All Aashrams) on 13th January’2017.

.

 • Makar Sankranti (All Aashrams) on 14th January’2017.

.

 • Smriti Diwas Sant Dhyanshabdanand Ji (Sarla Baiji) at Jalandhar Aashram on 15th January’2017.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Tibber Aashram) on 19th January’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Village Kiriya, Pathankot) on 20th January’2017.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Bagyal Mor, Kathua Aashram) on 22nd January’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Kalka, Haryana) on 25th January’2017.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Delhi Aashram) on 29th January’2017.

.

 • Shri Swarup Jayanti, Basant Mahotsav (Shri Nangli Sahib) on 31st Jan and 1st February’2017.

.

 • Vishesh Maasik Satsang & Basant Celebrations (Delhi Aashram) on 5th February’2017.

.

 • Smriti Diwas Sant Yogsharanand (Yog Baiji) at Delhi Aashram on 5th February’2017.

.

 • Maagh Poornima (Shri Nangli Sahib) on 10th February’2017.

.

 • Faagun Sankranti (All Aashrams) on 12th February’2017.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Kanpur Aashram) on 12th February’2017.

.

 • Vishesh Satsang & Basant Celebrations (Lucknow, U.P) on 13th February’2017.

.

 • Shri Swarup Jayanti Satsang (Morinda, Punjab) on 16th February’2017.

.

 • Shri Swarup Jayanti Satsang (Ludhiana, Punjab) on 17th February’2017.

.

 • Shri Swarup Jayanti Vishesh Satsang (Jalandhar Aashram) on 19th February’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Kandwal, H.P) on 22nd February’2017.

.

 • Vishesh Satsang (Pathankot, Punjab) on 23rd February’2017.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Bagyal Mor, Kathua Aashram) on 26th February’2017.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Tibber Aashram) on 28th February’2017.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Jalandhar Aashram) on 5th March’2017.

.

 • Faagun Poornima & Holi Mahotsav (Shri Nangli Sahib) on 12th March’2017.


 • Paush Poornima (Shri Nangli Sahib) on 12th January’2017.

.

 • Lohri parv (All Aashrams) on 13th January’2017.

.

 • Makar Sankranti (All Aashrams) on 14th January’2017.

.

 • Smriti Diwas Sant Dhyanshabdanand Ji (Sarla Baiji) at Jalandhar Aashram on 15th January’2017. Read on »
 
  Picture Gallery
 
Website powered by: Web Sanchaar Solutions www.WebSanchaar.com