"Bol Jaikara Bol Mere Shri Guru Maharaj Ki Jai.. Bolo Shri Nangli Niwasi Bhagwan Ki Jai.. Shri Paramhans Dayal Ji Maharaj Ji Ki Jai.. Bolo Shri Nijatam Bhagwan Ki Jai.. Shri Sar Bhagwan Ki Jai..!!".
 
  Our Gurus  

Shri Paramhans Dayal Ji Shri Swami Swarupanand Ji Shri Swami Nijatamanand Ji

Shri Swami Sar Shabdanand Ji Shri Swami Gurusharanand Ji Shri Swami Dharmanand Ji
 
Website powered by: Web Sanchaar Solutions www.WebSanchaar.com