"Bol Jaikara Bol Mere Shri Guru Maharaj Ki Jai.. Bolo Shri Nangli Niwasi Bhagwan Ki Jai.. Shri Paramhans Dayal Ji Maharaj Ji Ki Jai.. Bolo Shri Nijatam Bhagwan Ki Jai.. Shri Sar Bhagwan Ki Jai..!!".
 
  Videos     News & Updates
 • Vishesh Satsang (Lucknow) on 5th April’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (kanpur Aashram) on 8th April’2018.

.

 • Sant Yog Shabdanand Ji  (Ram Baiji)  Smriti Diwas on 12th April’2018.

.

 • Baisaikh Sankranti (All Aashrams) on 14th April’2018.

.

 • Shri Nijatam Jayanti Samellean (kanpur Aashram) on 14-15-16th April’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Tibber Aashram) on 21st April’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Bagyal Mor,Kathua) on 22nd April’2018.

.

 • Baisakh Poornima (Shri Nangli Sahib) on 30th April’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Delhi Aashram) on 6th May’2018.

.

 • Jeysth Sankranti (All Aashrams) on 16th May’2018.

.

 • Adhik Maas Jeysth Poornima (Shri Nangli Sahib) on 29th May’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Delhi Aashram) on 3rd June’2018.

.

 • Shri Sar Samriti Diwas (Mehtabpur) on 8-9th June’2018.

.

 • Shri Sar Samriti Diwas (Kandwal) on 9th June’2018.

.

 • Shri Sar Smriti Diwas (Ludhiana) on 10th June’2018.

.

 • Shri Sar Smriti Diwas (Tibber Aashram) on 11th June’2018.

.

 • Shri Sar Smriti Diwas ( Bagyal Mor, Kathua) on 12th June’2018.

.

 • Ashar Sankranti (All Aashrams) on 15th June’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Jalandhar Aashram) on 17th June’2018.

.

 • Nirjala Ekadshi (All Aashrams) on 23rd June’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Kanpur Aashram) on 24th June’2018.

.

 • Jeysth Poornima (Shri Nangli Sahib) on 28th June’2018.

 
  Picture Gallery
 
Website powered by: Web Sanchaar Solutions www.WebSanchaar.com