"Bol Jaikara Bol Mere Shri Guru Maharaj Ki Jai.. Bolo Shri Nangli Niwasi Bhagwan Ki Jai.. Shri Paramhans Dayal Ji Maharaj Ji Ki Jai.. Bolo Shri Nijatam Bhagwan Ki Jai.. Shri Sar Bhagwan Ki Jai..!!".
 
  Videos     News & Updates
 • Vishesh Maasik Satsang (Bagyal Mor,Kathua) on 12th March’2018.

.

 • Vishesh Satsang (Kothi Pandita Di, Pathankot) on 13th March’2018.

.

 • Chaitra Sankranti (All Aashrams) on 14th March’2018.

.

 • Nav Varsh Vikarami Samwat 2075 (All Aashrams) on 18th March’2018.

.

 • Shri Ram Navmi Adwait Jayanti Samaroh (Delhi Aashram) on 23-24-25th March’2018.

.

 • Vaarshik Satsang Samellan (Moti Bagh, Delhi) on 27th March’2018.

.

 • Chaitra Poornima, Shri Gurusharan Jayanti (All Aashrams) on 31st March’2018.

.

 • ShrI Guru Maharaji Ka Bada Bhandara (Shri Nangli Sahib) on 1-2nd April’2018.

.

 • Vishesh Satsang (Lucknow) on 5th April’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (kanpur Aashram) on 8th April’2018.

.

 • Sant Yog Shabdanand Ji  (Ram Baiji)  Smriti Diwas on 12th April’2018.

.

 • Baisaikh Sankranti (All Aashrams) on 14th April’2018.

.

 • Shri Nijatam Jayanti Samellean (kanpur Aashram) on 14-15-16th April’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Tibber Aashram) on 21st April’2018.

.

 • Vishesh Maasik Satsang (Bagyal Mor,Kathua) on 22nd April’2018.

.

 • Baisakh Poornima (Shri Nangli Sahib) on 30th April’2018.

 
  Picture Gallery
 
Website powered by: Web Sanchaar Solutions www.WebSanchaar.com